Tag: Sendastar

Results

  • Sendastar

    *Region*: Jaguar's Foreleg *Borders:* [[Rajifan | Rajifjan]], [[G'dar, Emirate of | G'dar]], [[S'sariisk | S'sariisk]], T'iisur, [[Qo-sothari | Qo-sothari]], [[Fenasad Union | Fenasad]] *Capital:* O'sadastan *Population:* 300,000 (55% Sendasi, 40% …

All Tags